Ra Mắt 10H00 ngày 21/11
Trở về

Đặc Quyền Vip

15-11-2023

◈ ĐẶC QUYỀN VIP

Các Thuyền Trưởng thân mến,

Nami xin thông báo nội dung Đặc Quyền VIP mà các chiến binh có thể nhận được khi tham gia Haki: Sức Mạnh Bí Ẩn

Khi thanh toán trực tiếp hoặc sử dụng Vé Nạp để mua các gói quà trong game sẽ nhận được EXP VIP tương đương

 

Chi tiết Đặc Quyền VIP:

Cấp VIP EXP VIP Tương đương VND Quà VIP
0 0 0

Lệnh Chiêu Mộ Đồng Hành x1
EXP Đồng Hành x10
80.000 Belly

1

60

20.000

Lệnh Chiêu Mộ Đồng Hành x2
150.000 Belly
Súp Đặc Hormone x20

2

300

100.000

Lệnh Chiêu Mộ Đồng Hành x3
300.000 Belly
Hormone x30
Combo Nguyên Liệu-II x10

3

600

200.000

Lệnh Chiêu Mộ Đồng Hành x5
500.000 Belly
Quyển Tăng Cấp Tất Sát (II) x50
Combo Nguyên Liệu-II x20

4

1000

340.000

Lệnh Chiêu Mộ Đồng Hành x10
1.000.000 Belly
Sách Tăng Bậc Tất Sát x20
Quà Tự Chọn UR x1

5

2000

670.000

Rương Vé Thưởng (Chọn) x10
1.000.000 Belly
Combo Nguyên Liệu-III x20
Quà Tự Chọn UR x1

6

3000

1.000.000

Rương Vé Thưởng (Chọn) x15
1.500.000 Belly
Combo Nguyên Liệu-III x30
Đồng Hành Hancock GR x1

7

5000

1.670.000

Rương Vé Thưởng (Chọn) x20
1.500.000 Belly
Combo Nguyên Liệu-III x30
Đồng Hành Hancock GR x1

8

7000

2.400.000

Rương Vé Thưởng (Chọn) x25
2.000.000 Belly
Combo Nguyên Liệu-III x40
Đồng Hành Ace GR x1

9

10.000

3.400.000

Rương Vé Thưởng (Chọn) x30
2.000.000 Belly
Combo Nguyên Liệu-III x40
Đồng Hành Ace GR x1

10

20.000

6.700.000

Rương Vé Thưởng (Chọn) x30
2.500.000 Belly
Combo Nguyên Liệu-III x25
Đồng Hành Rayleigh GR x1

11

40.000

13.500.000

Rương Vé Thưởng (Chọn) x35
2.500.000 Belly
Combo Nguyên Liệu-III x25
Đồng Hành Rayleigh GR x1

12

80.000

27.000.000

Rương Vé Thưởng (Chọn) x40
3.000.000 Belly
Combo Nguyên Liệu-III x30
Đồng Hành Rayleigh GR x1

13

120.000

40.000.000

Rương Vé Thưởng (Chọn) x45
3.000.000 Belly
Combo Nguyên Liệu-III x30
Đồng Hành Mihawk GR x1

14

200.000

67.000.000

Rương Vé Thưởng (Chọn) x50
3.500.000 Belly
Combo Nguyên Liệu-III x30
Đồng Hành Mihawk GR x1

15

300.000

100.000.000

Rương Vé Thưởng (Chọn) x50
5.000.000 Belly
Combo Nguyên Liệu-III x50
Đồng Hành Mihawk GR x1

 

Chi tiết về Đặc Quyền Vip vui lòng xem xong mục Đặc Quyền ingame

-----------

HAKI: SỨC MẠNH BÍ ẨN - GAME ONE PIECE 3D MÀN HÌNH DỌC ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Tải APK Cho PC NẠP THẺ